Mic thu âm cài áo không dây K8

299,000 

Khi mua bạn sẽ sở hữu:
01 đầu thu (mic)
01 đầu phát( cắm điện thoại)
01 dây sạc
01 đầu chuyển hỗ trợ iphone