Micro RODE Wireless Go

5.199.000

  • Thích hợp với nhà báo thường xuyên di chuyển, quay phim
  • Tích hợp đầu vào Omni Mic & Mic 3,5 mm
  • Máy phát có thể kẹp gọn thu nhỏ
  • Máy thu có thể kẹp gọn thu nhỏ
  • Dễ dàng thiết lập mà không cần hướng dẫn
  • Ba cài đặt tăng giảm có thể điều chỉnh
  • Pin sạc dùng được 7 giờ + Nguồn USB
  • Màn hình LCD sáng, đầy đủ thông tin
  • Trạng thái pin và mức âm thanh hiển thị trên màn hình
Micro RODE Wireless Go

5.199.000