Mic thu âm Boya WFM12

1.899.000

Bạn sẽ sở hữu bộ mic thu âm Boya WFM 12 gồm:

01 Máy phát

01 Máy thu

01 mic thu âm

02 râu tín hiệu

02 kẹp mic

01 bông lọc mic thu âm

Và các dây tín hiệu chuyển đổi

Kèm phiếu bảo hành 12 tháng

Hàng chính hãng BOYA

Mic thu âm Boya WFM12

1.899.000