Theme Academy - Khóa học

 • Theme Academy dùng làm khóa học online
 • Dễ cài đặt và sử dụng
 • Có đủ tính năng
 • Bản quyền 100%
 • Update miễn phí
Demo theme Academy gốc

199.000 

 • Bố cục đáp ứng
 • Bảng tùy chọn chủ đề
 • Tích hợp WooCommerce
 • 4 loại bài đăng tùy chỉnh
  • Các khóa học
   • Đăng ký khóa học
   • Chứng chỉ khóa học
   • Xếp hạng khóa học
   • Giá khóa học
   • Danh sách sinh viên
   • Tiến bộ của học sinh
   • Các khóa học liên quan
   • Thống kê các khóa học
  • Những bài học
   • Điều kiện tiên quyết của bài học
   • Bài học mẫu
   • Hệ thống câu hỏi
   • Hệ thống câu đố
   • Tập tin đính kèm
   • Media Player
   • Thanh trượt hình ảnh
  • Lời chứng thực
  • Trang trình bày
 • Hồ sơ người dùng mở rộng
  • Đăng nhập Facebook
  • Hình đại diện tùy chỉnh
  • đường liên kết mạng xã hội
  • Văn bản hồ sơ
  • Danh sách các khóa học
  • mẫu đăng nhập
  • Đăng ký biểu mẫu
 • 2 loại thanh trượt
  • Parallax Slider
  • Thanh trượt đóng hộp
 • 2 Widget tích hợp
  • Tác giả blog
  • Nguồn cấp dữ liệu Twitter
 • Sidebars không giới hạn
 • Trình chỉnh sửa mã ngắn
 • Trình tạo biểu mẫu liên hệ
 • Chia sẻ các nút hỗ trợ
 • Tích hợp Google Analytics
 • Nội dung demo bao gồm
 • Bản dịch đã sẵn sàng

Reviews

There are no reviews yet.

Be the first to review “Theme Academy – Khóa học”

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Scroll to Top