Thử thách level 4

Thử thách giúp Bạn làm chủ website, quản lý bài viết, âm thanh, hình ảnh, video, khóa học, sản phẩm, đơn hàng, phễu bán hàng, bình luận, marketing, thu thập thông tin khách hàng.... xây dựng thương hiệu cá nhân chuyên nghiệp và hệ thống kinh doanh online bền vững.

Video

Video

Website

39 Lessons

0%

Bạn đã sẵn sàng?

Có phí

Level 4

Thử thách level 4

Có phí

Có phí

Có phí

Có phí

Có phí

Có phí

Có phí

Có phí

Có phí

Có phí

Có phí

Có phí

Có phí

Có phí

Có phí

Có phí

Có phí

Có phí

Lưu ý xem kỹ và chỉ làm theo hướng dẫn. Có thể backup dữ liệu trước khi cài và sử dụng Plugin bảo mật này.

Video lesson
Thử thách level 4

Theo dõi Gatiki

Giới thiệu về Coach

Mr Chul Quần

No Author Description

Pen
>