Thử thách level 3 - Phiên bản 2

Chương trình giúp Bạn xây dựng và phát triển đa kênh trên internet, tìm ra và tự tay xây dựng lộ trình các bước hệ thống kinh doanh online bền vững như xác định thị trường, xác định thang giá trị sản phẩm, xác định đối tượng khách hàng của Bạn, phễu bán háng....giải pháp all in one toàn diện với chi phí cực thấp.

Video

Video

Đa kênh

15 Lessons

0%

Bạn đã sẵn sàng?

Chỉ dành cho người đã đăng nhập

Level 3

Thử thách level 4

Chỉ dành cho người đã đăng nhập

Chỉ dành cho người đã đăng nhập

Chỉ dành cho người đã đăng nhập

Chỉ dành cho người đã đăng nhập

Chỉ dành cho người đã đăng nhập

Chỉ dành cho người đã đăng nhập

Chỉ dành cho người đã đăng nhập

Chỉ dành cho người đã đăng nhập

Chỉ dành cho người đã đăng nhập

Chỉ dành cho người đã đăng nhập

Chỉ dành cho người đã đăng nhập

Chỉ dành cho người đã đăng nhập

Chỉ dành cho người đã đăng nhập

Chỉ dành cho người đã đăng nhập

Chỉ dành cho người đã đăng nhập

Thử thách level 4

Theo dõi Gatiki

HỌC VIỆN GATIKI

Chul Quần

Hướng dẫn kinh doanh online cho người mới bắt đầu!

Pen
>
Liên hệ qua Zalo
Liên hệ với Gatiki!
Bộ phận Tư vấn - Kỹ thuật