Home / KIẾN THỨC TIN HỌC / HỌC THIẾT KẾ WEBSITE WORDPRESS

HỌC THIẾT KẾ WEBSITE WORDPRESS

Cách trỏ tên miền nhân hòa về Hosting Hawkhost và cài đặt wordpress

Hướng dẫn cách trỏ tên miền bên nhanhoa.com về hosting HAWKHOST, sau đó chèn domain vào host, rồi cài đặt wordpress và tìm địa chỉ IP chính xác để trỏ tên miền, Giúp bạn tạo cơ sử dữ liệu Database, và tài khoản người dùng chi tiết. Hy vọng giúp …

Read More »
>