Home / HỌC TIN HỌC / HỌC SỬ DỤNG ĐIỆN THOẠI

HỌC SỬ DỤNG ĐIỆN THOẠI

Điều khiển điện thoại bằng máy tính với phần mềm Teamview

Gatiki chia sẻ cách điều khiển điện thoại bằng máy tính qua Teamviewer, Với phần mềm điều khiển máy tính hoặc điện thoại từ xa teamviewer chúng ta hoàn toàn có thể chủ động trong việc chia sẻ, điều chỉnh thiết bị thông qua nhau. Với điện thoại chúng ta …

Read More »
>