Category Archives: HỌC LÀM YOUTUBE

Hướng dẫn khai báo thông tin thuế tài khoản Google Adsense 2021

Theo chương 3 của Bộ luật Thuế vụ Hoa Kỳ, Bạn cần khai báo thông tin thuế trước ngày 31 tháng 05 năm 2021, nếu Bạn không khai báo Google sẽ: Khấu trừ lên tới 24% tổng thu nhập của Bạn trên toàn thế giới Nếu Bạn làm ở Việt Nam nó sẽ khấu trừ […]