Hướng dẫn tự kích hoạt khóa học tại Gatiki

Bước 1: Mở Email đã đăng ký sở hữu khóa học để lấy MÃ KÍCH HOẠT

Bước 2: Truy cập link https://gatiki.com/kich-hoat

Bước 3: Nhập mã kích hoạt và ấn KÍCH HOẠT để hoàn thành khóa học

Lưu ý: Mã kích hoạt chỉ sử dụng được 1 lần duy nhất

Bài viết cùng danh mục